Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

thanh toán hóa đơn Napas

Giới thiệu

Dịch vụ Thanh toán hóa đơn NAPAS là dịch vụ cung cấp cho các Ngân hàng, cho phép khách hàng có Thẻ hoặc Tài khoản mở tại Ngân hàng thực hiện giao dịch thanh toán cước phí, hoá đơn hàng hoá, dịch vụ tiện ích (viễn thông, internet, truyền hình cáp, bảo hiểm, cho vay tiêu dùng,...) mọi lúc, mọi nơi thông qua các phương tiện và kênh giao dịch của Ngân hàng như sau:

Phương tiện thanh toán

Thẻ

Tài khoản 

Kênh giao dịch

ATM/POS

Internet Banking/Kiosk Banking

Mobile Banking

Lợi ích của Dịch vụ

Gia tăng tiện ích cho khách hàng của Ngân hàng

Kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ lớn thuộc nhiều lĩnh vực

Tăng doanh thu từ phí chia sẻ

Mô hình Dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing