Điều khoản sử dụng

Một kết nối. Mọi thanh toán

Sứ mệnh của chúng tôi là “Trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất với Chính phủ, Ngân hàng, Trung gian thanh toán, khách hàng và các đối tác thông qua hợp tác cùng mang đến những sản phẩm thanh toán sáng tạo, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và đáng tin cậy đối với người dân Việt Nam”
Xem thêm Về NAPAS

Mạng lưới Tổ chức    
thành viên của NAPAS

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính kết nối liên thông hơn 20,185 máy ATM, gần 500.000 thiết bị chấp nhận thanh toán (POS/mPOS) phục vụ hơn 110 triệu thẻ của 64 Tổ chức thành viên là ngân hàng và công ty tài chính.
64
Ngân hàng/ Công ty tài chính
40
Đơn vị Trung gian thanh toán
200
Doanh nghiệp/ Nhà cung cấp dịch vụ

Dịch vụ nổi bật

Thẻ nội địa NAPAS

Thẻ nội địa NAPAS ( gọi tắt là Thẻ NAPAS) là thẻ thanh toán do các Ngân hàng và Công ty Tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ được bắt đầu bằng mã tổ chức phát hành thẻ 9704 do Ngân hàng Nhà nước cấp.
Xem thêm
bg

Dịch vụ Chuyển nhanh service-logo

Dịch vụ Chuyển nhanh NAPAS 247 là dịch vụ do NAPAS cung cấp cho các Ngân hàng thành viên, tổ chức Trung gian thanh toán, và các tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền, qua đó cho phép khách hàng có thể sử dụng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đi và nhận tiền chuyển đến ngay lập tức.
Xem thêm
bg

Chuyển nhanh NAPAS 247 bằng mã service-logo

Dịch vụ Chuyển nhanh NAPAS 247 bằng mã VietQR cho phép khách hàng chuyển tiền từ tài khoản của mình tới tài khoản tại một ngân hàng khác trong mạng lưới của NAPAS theo phương thức chuyển tiền nhanh 24/7 (thực hiện theo thời gian thực, 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần) thông qua hình thức quét mã QR thanh toán của cá nhân với hạn mức tối đa của mỗi giao dịch là dưới 500 triệu đồng.
Xem thêm
bg

Sản phẩm Dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null