Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

Nạp tiền/rút tiền tài khoản điện tử

Giới thiệu

Dịch vụ Nạp tiền/ Rút tiền Tài khoản điện tử là nhóm dịch vụ cho phép khách hàng có Thẻ hoặc Tài khoản Ngân hàng thực hiện nạp tiền vào/rút tiền từ Tài khoản điện tử của các Ngân hàng/Trung gian thanh toán thông qua các kênh giao dịch Tài khoản điện tử (ứng dụng Ngân hàng số, Ví điện tử, Thẻ trả trước…).

Phương tiện thanh toán

Thẻ

Tài khoản

Kênh giao dịch

Ví điện tử

Ứng dụng Ngân hàng số

Lợi ích của Dịch vụ

Giao dịch nạp tiền/rút tiền nhanh chóng qua mạng lưới TCTV của NAPAS

Gia tăng thêm tiện ích cho khách hàng

Tổ chức phát hành tăng doanh thu từ dịch vụ

Mô hình Dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing