Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

Tap to Phone

Giới thiệu

Dịch vụ Tap to Phone là dịch vụ do NAPAS triển khai cho các Tổ chức thanh toán (TCTT), giúp cho các Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) của TCTT có thể sử dụng thiết bị Soft POS để chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Đặc điểm

icon-complete Thiết bị Soft POS là thiết bị điện tử thông minh sử dụng hệ điều hành Android từ 8.1 trở lên, có tính năng NFC hoặc ứng dụng di động được tích hợp SDK Tap to phone, có khả năng chấp nhận thanh toán thẻ/ thiết bị thanh toán không tiếp xúc.

icon-complete Chấp nhận thanh toán với đa dạng các loại thẻ chip không tiếp xúc: Thẻ chip nội địa, Thẻ chip quốc tế, Thẻ chip nội địa và quốc tế được số hóa/gắn trên các thiết bị thanh toán không tiếp xúc.

icon-complete Thuận tiện quản lý thiết bị POS từ xa với các tính năng quản lý thông tin ĐVCNTT, quản lý ưu đãi, tích lũy điểm thưởng…

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing
null