Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website NAPAS

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Trợ giúp thành viên của NAPAS

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào

I. Khái niệm
II. Quyền sở hữu trí tuệ
III. Quyền của NAPAS
IV. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng
V. Hạn chế sử dụng
Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing