Điều khoản sử dụng

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) là đơn vị Trung gian thanh toán được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của NAPAS là Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại.

Với vai trò chuyển mạch tài chính Quốc gia và cung ứng hạ tầng thanh toán bán lẻ cho nền kinh tế, NAPAS đã và đang phối hợp với các Ngân hàng, Trung gian thanh toán và đối tác cung cấp các dịch vụ thanh toán thông qua thẻ, tài khoản ngân hàng, QR code, Mobile Money... để xây dựng hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt Việt Nam. Đồng thời, NAPAS cũng mở rộng triển khai dịch vụ chuyển mạch quốc tế thông qua hợp tác với các bên liên quan gồm  Mạng thanh toán Châu Á (Asian Payment Network-APN), các Tổ chức Thẻ quốc tế, các tổ chức thanh toán quốc gia…

Trong thời gian tới, NAPAS tiếp tục định hướng phát triển trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất với Chính phủ, Ngân hàng, Trung gian thanh toán, khách hàng và các đối tác.

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Trong suốt quá trình thành lập và phát triển, NAPAS luôn hướng đến mục tiêu mang đến sản phẩm thanh toán sáng tạo, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và đáng tin cậy đối với người dân Việt Nam. Tầm nhìn đó được xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi NAPAS gồm Làm việc nhóm và hợp tác; Sáng tạo và đổi mới; Chính trực; Cam kết.

Xem thêm

Hành trình phát triển

Năm 2016, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, hai công ty chuyển mạch là Banknetvn và Smartlink đã sáp nhập trở thành tổ chức chuyển mạch tài chính và thanh toán bán lẻ của Việt Nam, đổi tên là Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam – NAPAS. Trong suốt hành trình phát triển, NAPAS không ngừng vươn lên hiện thực hoá mục tiêu xây dựng và phát triển xã hội không tiền mặt.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của NAPAS gồm: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 5 khối vận hành (Khối Nghiên cứu Phát triển, Khối Kinh doanh, Khối Nghiệp vụ, Khối Kỹ thuật và Khối Quản trị). Trong đó, NAPAS luôn chú trọng và xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng phát triển Công ty vững vàng mang đến niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, ngân hàng và đối tác.

Xem thêm
Trách nhiệm xã hội

Bên cạnh nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu “Vì một xã hội không tiền mặt”, NAPAS góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt thúc đẩy nền Kinh tế và Xã hội. Đồng thời, thông qua các chương trình chuyển đổi số quốc gia; các chính sách miễn giảm phí cùng các hoạt động xã hội tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, hướng đến trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn… NAPAS không ngừng chung tay xây dựng cộng đồng và xã hội phát triển bền vững.

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing