Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

kết nối quốc tế tuân thủ quy định Thông tư 19

Giới thiệu

Dịch vụ Kết nối quốc tế tuân thủ quy định Thông tư 19 là dịch vụ Chuyển mạch tài chính cho giao dịch Thẻ quốc tế với các Tổ chức thẻ quốc tế (Visa, Mastercard, JCB, UnionPay International, American Express) tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư 19/2016/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Giao dịch trên ATM 

Rút tiền

Truy vấn số dư

Giao dịch trên POS

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

Hủy thanh toán hàng hóa, dịch vụ

Các giao dịch triển khai

icon-complete Giao dịch trên ATM: Rút tiền, truy vấn số dư.

icon-complete Giao dịch trên POS: Thanh toán hàng hóa dịch vụ, Hủy thanh toán hàng hóa dịch vụ.

Quy trình Dịch vụ

Danh sách các ngân hàng tham gia dịch vụ

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing