10/08/2011

BANKNETVN MỞ RỘNG KẾT NỐI LIÊN THÔNG POS CHO 5 ...

Tháng 8/2011, Banknetvn đã triển khai mở rộng kết nối liên thông ...

21/04/2011

LỄ KHAI TRƯƠNG KẾT NỐI LIÊN THÔNG HỆ THỐNG POS ...

TP Đà Nẵng, ngày 19/04/2011, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 15 ...

04/04/2011

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CHUYỂN MẠCH ...

Nhằm mục đích rà soát và đẩy nhanh tiến độ triển khai ...

10/03/2011

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KẾT NỐI DỊCH VỤ ATM ...

Ngày 09/03/2011, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hợp ...

01/10/2010

KHAI TRƯƠNG KẾT NỐI LIÊN THÔNG HỆ THỐNG POS TRÊN ...

Ngày 28/9/2010, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ...

13/12/2010

KHAI TRƯƠNG KẾT NỐI LIÊN THÔNG HỆ THỐNG POS TẠI ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2010: 3 ...

03/11/2010

BANKNETVN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC MẠNG THANH TOÁN ...

Kuala Lumpur – Trong cuộc họp lần 2, Kỳ 6 của Diễn ...

20/06/2010

BANKNETVN VỚI ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CHUYỂN MẠCH ...

Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam ...

27/04/2010

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC THAM GIA ...

Ngày 09/07/2004, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam