01/04/2010

BANKNETVN ĐẨY MẠNH KẾT NỐI HỆ THỐNG POS LIÊN NGÂN ...

Những ngày tháng sử dụng tiền mặt, giấy bút để hạch toán ...

13/06/2017

BÀ NGUYỄN TÚ ANH GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ...

Ngày 9/6/2017 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc ...

25/11/2016

THÔNG TIN DIỄN ĐÀN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM ...

Ngày 24/11/2016, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng ...

26/04/2016

RA MẮT THƯƠNG HIỆU THẺ QUỐC GIA NAPAS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016, Công ty Cổ Phần ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam