6/20/2010

BANKNETVN VỚI ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CHUYỂN MẠCH THẺ THỐNG NHẤT QUỐC GIA

Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam – Banknetvn được thành lập vào tháng 7/2004 với sự tham gia góp vốn của 8 ...

4/27/2010

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BANKNETVN

Ngày 09/07/2004, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam - Banknetvn được thành lập với sự tham gia góp vốn của 8 cổ ...

4/1/2010

BANKNETVN ĐẨY MẠNH KẾT NỐI HỆ THỐNG POS LIÊN NGÂN HÀNG

Những ngày tháng sử dụng tiền mặt, giấy bút để hạch toán và xử lý giao dịch xem ra không còn là một công cụ hữu hiệu để ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam